اطلاعات تماس  77884286 21 98+     اطلاعات تماس  info@aalotus.com

خدمات قابل ارائه در این حوزه


  • مشاوره و اجرای و اجرای پروژه های زیرساخت، امنیت و شبکه
  • نصب، پیکربندی و پشتیبانی تجهیزات Active شبکه (Switch,Router, Firewall)
  • نصب، مدیریت، نگهداری سرورهای مبتنی بر windows و Linux و سرویس های مرتبط
  • نصب، راه اندازی و پیاده سازی راه حل های مدیریت و مانیتورینگ شبکه بر پایه Microsoft System Center و Solarwinds Manage Engine
  • پیاده سازی و پشتیبانی راهکارهای امنیتی در حوزه شبکه و سرور ( (ISO 27001, ISO 27002 و سایر استانداردهای مرتبط
  • مشاوره، نیاز سنجی و تهیه LOM در عقد قراردادهای حوزه شبکه و سرور و نظارت بر اجرا
  • طراحی، نصب و راه اندازی سیستم های پشتیبان Backup Disaster Recovery
  • طراحی، نصب و پیکربندی روش های مجازی سازی و مدیریت و بروزرسانی سرورهای مجازی (Microsoft, Citrix, VMware)
  • طراحی، پیکربندی و مدیریت سیستم های ذخیره سازی و Backup
  • نصب، پیکربندی و راه اندازی ارتباطی ( VOIP) و ویدئو کنفرانس بر پایه Microsoft Lync و Adobe Connect و Elastix